Vianočné trhy a zasvietenie vianočného stromčeka

  Obecný úrad v Turí, starosta obce Miroslav Chovanec a kultúrna komisia v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska v Turí a Centrom voľného času Turie usporiadali v sobotu 3. decembra 2011 na námestí pri kultúrnom dome slávnostné popoludnie a zasvietenie vianočného stromčeka s nasledovným programom:

- Vianočné trhy

- Kultúrny program speváckej skupiny Turianka a Terchovskej muziky z Turia

- Príhovor správcu farnosti Dr. Jozefa Bagina

Záver popoludnia bude patril deťom a sv. Mikulášovi, ktorý priniesol sladkosť každému, kto poslúchal.

Fotografie, ktoré dodal Ing. Pavol Tandara tu