Vianočné trhy a Mikuláš 2015

Obecný úrad a kultúrna komisia v spolupráci s Klubom seniorov, Centrom voľnočasových činností a Futbalovým klubom Turie

usporiadala slávnostné popoludnie so zasvietením vianočného stromčeka, v sobotu 5. decembra 2015 pri kultúrnom dome .

Súčasťou vianočných trhov bola ponuka typického adventného občerstvenia V kultúrnom programe vystúpili so svojimi vianočnými programami  spevácka skupina Turianské dzievočky a deti MŠ a ZŠ Turie.  Záver patril deťom a sv. Mikulášovi, Foto tu