Uvítanie detí do života

V roku 2011 sa v našej obci narodili Laura Bujdáková, Matúš Hudec, Sofia Huťťová, Karin Chovanová, Ema Kiššová, Lucia Kováčová, Pavla Kozáčková, Viktória Kubíková, Alžbeta Loncová, Alžbeta Mičkyová, Adrián Slyško, Tobiáš Tomčík, Juraj Turský, Linda Valuchová, Stanislav Vereš a Maximilián Zelník. Dňa 21. 03. 2012 starosta Obce Turie pozval šťastných rodičov s detičkami do priestorov Kultúrneho domu v Turí na milú slávnosť "Uvítanie detí do života". Tu starosta obce uvítal prítomných, zablahoželal rodičom, poprial im aj detičkám zdravie a šťastie. Na slávnosti vystúpili s kultúrnym programom deti z Materskej školy v Turí. Malinkí občiankovia sa spolu s rodinnými príslušníkmi odfotili pri kolíske a domov odišli s malými darčekmi.

Fotogaléria  Tu