Uvítanie detí do života

 

    V roku 2010 sa v našej obci narodilo 16 detičiek: Zuzana Ďunďová, Mária Ďurošková, Lukáš Filo, Sofia Fuňáková, Matiáš Hreus, Martin Hudák, Kristína Chupáňová, Miroslava Chupáňová, Barbora Kajsíková, Lucia Kajsíková, Erik Kozák, Alexandra Makuková, Melánia Manga, Karin Samanta Mazúrová, Aladár Mikolaj, Matúš Síč.

     Dňa 16. 03. 2011 starosta obce v spolupráci s kultúrnou komisiou v kultúrnom dome pripravili stretnutie so 16 deťmi, narodenými v roku 2010 a ich rodinnými príslušníkmi, aby im poblahoželal a oficiálne privítal deti v našej obci. Oslavu spestrilo vystúpenie detí z materskej a základnej školy. Príbuzní prevzali darček pre deti od obce a maličké pozornosti od detí z MŠ a z centra voľného času. Fotogaléria tu