Uvítanie detí do života

V roku 2009 sa v našej obci narodilo 15 detičiek: Roman Bílek, Florián Bíro, Nikola Fujdiaková, Michaela Chupáňová, Andrej Korbáš, Andrea Kotrčová, Lukáš Kováč, Samuel Kováč, Rebeka Kúdelková, Dušan Machyna, Vanesa Mangová, Terézia Pudíková, Kristína Sandanusová, Janka Štafenová, Soňa Valientová.
Dňa 17. 03. 2010 sa v kultúrnom dome stretol starosta obce s deťmi a ich rodinnými príslušníkmi, aby im poblahoželal a oficiálne privítal deti v našej obci. Oslavu spestrilo vystúpenie detí z materskej školy. Príbuzní prevzali darček pre deti. 

Fotogaléria: Uvítanie detí do života