Turie snívalo Kubánkov sen

 Prvý folklórny festival Rajeckej doliny, ktorému prepožičalo svoj názov občianske združenie Kubánkov sen, po druhýkrát rozozvučal priestory Kultúrneho domu v rodisku „maestra svojho remesla“, choreografa a tanečníka svetového mena Juraja Kubánku.

      Na festivale, samozrejme, maestro Kubánka nemohol chýbať. I napriek časovému vyťaženiu prijal pozvanie a pozorne sledoval celý priebeh podujatia. Podľa starostu obce Miroslava Chovanca sa 2. ročník „vysnívaného“ podujatia posunul o veľký krok dopredu. A to aj napriek malým nedostatkom, ktoré spôsobila čiastočná zmena programu a problémy s elektrinou. Úsilie tímu šikovných obyvateľov obce a pracovníkov Obecného úradu Turie pod vedením Ing. Pavla Tandaru však splnilo svoj účel a Kubánkov sen „snívala“ preplnená sála Kultúrneho domu, ktorá nadšene tlieskala všetkým účinkujúcim. Festival zožal pochvalu i od samotného Juraja Kubánku, ktorý v rozhovore podotkol: „Proti minulému roku bol festival ďaleko bohatší a myslím, že i organizačne lepšie pripravený. Je však potrebné časovo limitovať prezentáciu umeleckých telies, ktoré vystupujú, pretože potom sa program natiahne a publikum začína byť unavené. Ale bolo to krásne podujatie. Oproti minulému roku sa zmenil aj jeho rozsah. Tohto roku sa festival orientoval takmer na celé Slovensko, a to je veľmi dôležité, pretože na takomto podujatí je potrebná pestrosť, rôznorodosť, ktorá ho robí zaujímavým. Keby sa niesol len v rámci regiónu, bol by zaujímavý len pre domácich, ale z hľadiska estetického by nepriniesol toľko ako tento.“

      V rámci druhého ročníka Prvého folklórneho festivalu Rajeckej doliny sa predstavili interpreti takmer zo všetkých kútov Slovenska. Program otvorili profesionálni tanečníci SĽUKu, predstavila sa miestna folklórna skupina Turianka a aj detský folklórny krúžok Turianček z Turia. Svoju premiéru na festivale malo začínajúce sláčikové zoskupenie Ľudová hudba Ďurčanská muzika z obce Ďurčiná a Folklórna skupina Dolina z Fačkova. Zo susedných regiónov  prijal pozvanie Detský folklórny súbor Sliačanček z Liptovských Sliačov, ktorý je úzko spätý s rodinou Juraja Kubánku, nakoľko pri jeho zrode stála maestrova matka, učiteľka Bronislava Kubánková. Deti z Liptova sprevádzala aj Ženská spevácka skupina Sliačanka,  susedný Turiec zas prezentovala Dievčenská cigánska hudobná skupina LUNA, ktorá zanôtila aj Žilinčanom srdcu blízke terchovské rytmy.

Severné Podpoľanie zastupoval Folklórny súbor Poničan, ktorý nielen svojím prejavom, ale aj typickým ľudovým odevom potvrdzuje rôznorodosť slovenských regiónov. Medzinárodný nádych dodala podujatiu cimbalová muzika Lipka z Ostravy.

      Čo dodať na záver? Je to veľký krok vpred. Vôbec ukutočnenie nápadu, ktorého cieľom je oživenie a udržiavanie folklóru v Rajeckej doline je obrovským úspechom. Počas budúcich ročníkov by bolo prínosné predstaviť i ďalšie folklórne zoskupenia pôsobiace v Rajeckej doline, napr. Detský folklórny súbor Kamenček z Kamennej Poruby alebo sezónu folklórnu skupinu Javorinka z Čičmian, či Folklórna skupina Kunerad z Kuneradu. Nemal by však chýbať ani Detský folklórny súbor Stavbárik zo Žiliny, ktorý pracuje so zvykoslovným materiálom z Čičmian i Rajeckej Lesnej. Tradičná ľudová kultúra a folklór s ňou spätý je zdravým jadrom každého národa. Slovenská zem, hoc´ rozlohou neveľká, je vďaka svojej rázovitosti kolískou rôznych folklórnych prejavov typických pre jednotlivé regióny a mikroregióny. Rajecká dolina je jedným z najkrajších kútov  našej krajiny a ja verím, že prostredníctvom ďalších ročníkov folklórneho festivalu Kubánkov sen sa podarí oživiť jej vymierajúci folklór. Foto tu

 

Soňa Vanovčanová

 

Poznámka:

Článok bol zverejnený v týždenníku Žilinský večerník dňa 13. septembra 2011 a so súhlasom autorky sme ho mohli zverejniť na webovej stránke obce Turie.