Stavanie mája 2016

 Obecný úrad Turie, poslanci obecného zastupiteľstva v spolupráci s kultúrnou komisiou a Centrom voľnočasových činností usporiadali pre občanov Turia slávnosť, Stavanie mája.

     Slávnosť sa konala 30.04.2016 o 16. hodine na námestí v obci Turie.

     Obecný úrad pripravil  máj, ktorý vyzdobili mladé dievčatá, Turanské dzievočky.

     Pripravený máj potom v hudobnom sprievode Janka Chovana, Mareka Síkela  a Turanských dzievočiek preniesli na námestie, kde bol šťastlivo postavený pre všetky mladé dievčatá a občanov Turia.

     Po postavení mája nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili naši najmenší účinkujúci z MŠ pod vedením pani učiteľky Soni Chovanovej, Simonka Maslíková zo ZŠ, Janko Chovan prítomných potešil hrou na heligónke a záver vystúpenia patril Turanským dzievočkám, ktoré sa svojimi piesňami zároveň poďakovali za účasť na slávnosti. Foto tu

Článok dodala: Petra Afanasová