Spevák Dušan Grúň pozdravil našich starších spoluobčanov

Už sa v Turí stalo tradíciou, že v mesiaci október, ktorý bol vyhlásený za mesiac úcty k starším, sa starosta obce Miroslav Chovanec  slávnostne stretáva so  staršími občanmi Turia, ktorí dovŕšili minimálne 70 rokov svojho života.

I v nedeľu 16. októbra prišlo do sály kultúrneho domu na stretnutie so starostom 125 pozvaných hostí. Okrem štedrého pohostenia vo forme dobrého červeného vínka, zákusku, obložených chlebíkov a kávy, kultúrna komisia pripravila pre starších spoluobčanov pekný kultúrny program. Na úvod programu sa prihovoril starosta obce, ktorý sa všetkým prítomným hosťom poďakoval za všetko to čo pre naše Turie doteraz urobili a zaželal im do ďalšieho života ešte veľa krásnych a pokojných dní v kruhu svojich najbližších. Po príhovore starostu nasledovalo vystúpenie žijúcej speváckej legendy Dušana Grúňa, ktorý svojimi nestarnúcimi hitmi pozdravil a uctil si našich starších spoluobčanov. Zaspievanými evergreenmi Butterfly, Starý rodný dom, Júlia, Ó Marianna, Plavovláska, Nalej mi vína Malvína, Vonia kakao, Kde si bola, keď hrmelo, potešil dušu i srdce nejedného staršieho poslucháča. Dušan sa prezentoval nielen ako dobrý spevák, ale aj ako zabávač s veľkou zásobou dobrých vtipov, s ktorými rozveseľoval celú sálu prítomných divákov. Dušana Grúňa veľmi dobre doplnila spevácka skupina Turianka, ktorá pokračovala v zábave pri harmonike i po skončení oficiálneho programu. Napokon i Dušan Grúň, ktorý zostal po svojom vystúpení  v hľadisku medzi divákmi, aby im mohol rozdať zopár autogramov a porozprávať sa s nimi , na žiadosť jeho fanúšikov zaspieval ešte tri pesničky. Ako sám povedal, urobil to veľmi rád, pretože bol veľmi vďačný za srdečné prijatie, ktoré sa mu v Turí dostalo.

Slovom celý program vynikajúco uvádzala Petra Afanasová  a v zákulisí kuchyne sa o pohostenie postarali obetavé pracovníčky obecného úradu, ktorým pomáhali Janko Daniš, Vilo Knapec a Rudko Kováč.

Veríme, že toto kultúrne nedeľné popoludnie bolo príjemným zážitkom a povzbudením pre všetkých prítomných našich starších spoluobčanov.

Fotodokumentáciu z podujatia si môžete pozrieť tu.

Článok pripravil: Ing. Pavol Tandara, člen kultúrnej komisie