Slávnosť pri kaplnke sv. Rochusa

 V extraviláne obce Turie sú dve kaplnky z 18. storočia. V záujme zachovania tohto dedičstva aj pre ďalšie generácie v roku 2010 zrekonštruovala obec prícestnú kaplnku sv. Anny (pôvodne Za obrazom) a v roku 2011 morovú kaplnku sv. Rochusa. Od roku 2010 sa tiež začala tradícia konania svätých omší pri kaplnkách. Každý párny rok býva v júli slávnosť pri kaplnke sv. Anny a v nepárnych rokoch je slávnosť v auguste pri kaplnke sv. Rochusa. Vždy pred slávnosťami obec upraví prístup a okolie kaplniek.

     Dňa 23. augusta 2015, správca farnosti dekan Dr. Jozef Bagin odslúžil za účasti veriacich z Turia i susedných obci svätú omšu pri kaplnke sv. Rochusa. Hudobne a spevácky obohatila sv. omšu Mládežnícka spevácka skupina z Turia. Výzdobu kaplnky na slávnosť zabezpečila rodina Síkelová, ktorá sa o čistotu a výzdobu kaplnky stará celoročne.

     Ďakujeme za túto slávnosť všetkým vyššie menovaným, pracovníkom obecného úradu v Turí i ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k peknej slávnosti v tieni líp pri kaplnke sv. Rochusa.

     Fotografie tu