Rekonštrukcia kaplnky "Za obrázkom" a vysvätenie na kaplnku sv. Anny

    V priebehu mesiaca júl pracovníci obecného úradu s pomocou občanov Turia zrealizovali rekonštrukciu kaplnky známej pod menom „Za obrázkom“, ktorú dňa 1. augusta 2010 slávnostne vysvätil na kaplnku sv. Anny správca farnosti Dr. Jozef Bagin.

Poďakovanie patrí najmä týmto občanom:

Stolárom, Františkovi HRÍŇOVI, Jurajovi TURSKÉMU.

Murárom, Jánovi CHUPÁŇOVI s Mariánom HRÍŇOM.

Majiteľovi a pracovníkom firmy Michala SUROVČÍKA, ktorí obnovili strechu kaplnky – Michalovi TVRDÉM a Pavlovi PRÍSUDOVI.

Majiteľom a pracovníkom firiem Ladislava PORTÁŠIKA a Milana DUBOVCA, ktorí zabezpečili materiál a stroje pre úpravu terénu i prístupovej cesty – strojníkom, šoférom a Michalovi CHUPÁŇOVI.

Pracovníkom obecného úradu pod vedením Jána PEKARU.

Všetkým ženám, ktoré sa podieľali na finálnom čistení kaplnky a jej okolia a všetkým Bohu známym, ktorí sa hocijakým spôsobom pričinili o rekonštrukciu kaplnky sv. Anny.

Úprimné poďakovanie patrí starostovi obce Miroslavovi CHOVANCOVI, za jeho aktívny a ústretový prístup pri všetkých prácach spojených s rekonštrukciou kaplnky.

 

Foto dokumentáciu z rekonštrukcie kaplnky si môžete pozrieť tu.

Foto dokumentáciu z vysvätenia kaplnky si môžete pozrieť tu.


 

Príspevok dodal: Ing. Pavol Tandara