Rekonštrukcia kaplnky sv. Rochusa

Dňa 14. augusta 2011, za krásneho slnečného počasia, správca farnosti dekan Dr. Jozef Bagin posvätil zrekonštruovanú kaplnku sv. Rochusa, za účasti mnohých veriacich nielen z Turia, ale aj z Višňového a Rosiny. Kaplnku zrekonštruovali pracovníci Obecného úradu Turie, pod vedením starostu obce Miroslava Chovanca. Vďaka zvlášť patrí Ladislavovi Hodasovi, Ladislavovi Kozáčkovi, Milanovi Kučerovi, Stanislavovi Loncovi a Jaroslavovi Zábojníkovi. Rovnako ďakujeme stolárovi Františkovi Hríňovi i kamenárstvu Stanislava Hodasa z Rosiny, ktoré darovalo obci Turie mramor a obraz sv. Rochusa, ako aj všetkým ženám organizovaných Hankou Síkeľovou, ktoré sa podieľali na čistení a výzdobe kaplnky. Ďakujeme všetkým tým, ktorí  nechceli byť menovaní a poskytli finančné dary na zakúpenie sošiek do kaplnky ako aj tým, známym i neznámym, ktorí  sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na vydarenej rekonštrukcii kaplnky sv. Rochusa.

Sv. Rochus sa narodil okolo roku 1295 v Montpellieri ( Francúzsko ) a zomrel v rodnom meste 16. Augusta 1327. Je patrónom chorých, lekárov a lekárnikov, chirurgov, roľníkov a záhradníkov, stolárov. Je uctievaný proti moru, cholere, besnote, chorobám nôh zvlášť kolien, proti nešťastiu.

O vzniku kaplnky sv. Rochusa sa nám zachovali rozporuplné informácie a preto je veľmi ťažké stanoviť presný dátum jej vzniku.

Prvý zdroj, kronika obce Turie, ktorú napísal učiteľ Albert Zachar v roku 1938, hovorí: Napokon treba spomenúť, že v severnom chotári obce „Na zemanskom“ nachodí sa kaplnka postavená k sv. Rochovi v r. 1873, keď v obci zúrila cholera. Kronikár však neudáva zdroj odkiaľ čerpá túto informáciu.

Druhý zdroj, Kanonická vizitácia  rosinskej farnosti z roku 1713, ktorej originál sa nachádza na farskom úrade v Rosine hovorí: Kaplnky sú dve, jedna pri ceste, ktorá vedie do osady Poluvsie – celá je murovaná a pričinením terajšieho pána farára obnovená. Druhá je zas na kopčeku popri ceste, čo vedie do Rosiny. Postavili ju miestni obyvatelia, príčinlivosťou terajšieho pána farára a je zasvätená sv. Rochusovi na znak vďaky Pánu Bohu, že vo svojom milosrdenstve a dobrotivosti zachovať ráčil väčšinu miestneho obyvateľstva ako i terajšieho pána farára, keď po vypuknutí moru upadli do krajného nebezpečenstva. Na základe údajov z tohto zdroja by sme mohli dedukovať, že kaplnka sv. Rochusa bola postavená medzi rokom 1709 ( kedy spomínaný pán farár t.j. Štefan Ambruš nastúpil do Rosiny ) a rokom 1712 ( teda rokom pred kanonickou vizitáciou, ktorá bola vykonaná už v apríli roku 1713 ).

Tretí zdroj informácií o dátume vzniku kaplnky sv. Rochusa hore uvedené údaje úplne popiera. Jedná sa o informáciu z kroniky dobrovoľného hasičského zboru v Rosine, ktorú napísal Mikuláš Littera v rokoch 1937 až 1942. Uvedená kronika je vo vlastníctve DHZ v Rosine.  Kronikár v kronike zachytáva legendu, ktorú mu povedal občan Rosiny Imrich Holeša. Legenda hovorí o tom, že kaplnku dal postaviť vtedajší pán Strečníanskeho  hradu gróf František  Vešeléni, palatín Uhorska a manžel Žofie Bosniakovej, na mieste kde ho jeho vojaci vyslobodili z tureckého zajatia. Táto legenda nám posúva dátum postavenia kaplnky do obdobia rokov života grófa Vešeleního a to 1605 až 1667.

A čo na záver. Za predpokladu, že Kanonickú vizitáciu  považujeme za  najhodnovernejší zdroj, tak potom môžeme datovať vznik kaplnky sv. Rochusa na začiatok 18. storočia.

Dôležité je však pre nás to, aby sme si uvedomili, že už takmer 300 rokov celé generácie Turanov, Višňovcov i Rosincov si uctievali svätého Rochusa ako ich patróna a je len na nás aby i o ďalších niekoľko storočí tak robili mnohé generácie po nás .

 

Príspevok dodal Ing. Pavol Tandara

Fotogalériu si môžete pozrieť  tu Rekonštrukcia kaplnky sv. Rochusa