Posedenie s darcami krvi 2014

  Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi v každom z nás. Ľudská krv. V situáciách keď krv potrebujeme na záchranu svojho života, alebo života niekoho blízkeho si ešte viac uvedomujeme jej význam.

     Dňa 12. 03. 2014 si starosta obce za účelom poďakovania a odovzdania pozorností pozval troch darcov z našej obce, ktorí v roku 2013 získali za bezpríspevkové darcovstvo  ocenenia:

Bohuš Pirošík – bronzovú plaketu MUDr. Jánskeho za 10 odberov

Michal Lonc  - zlatú plaketu MUDr. Jánskeho za 40 odberov

Juraj Dolník – diamantovú plaketu MUDr. Jánskeho za 80 odberov.

     Darovanie krvi. Za tento humánny čin patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa ho nezištne zúčastňujú, čím zvyšujú šance na život im väčšinou  neznámym ľuďom.

     Foto tu