Posedenie s darcami krvi 2013

Sú to ľudia, ktorí svojimi činmi rozhodujú o osudoch iných ľudí, ktorým zachraňujú zdravie a neraz i životy...

Slovenský červený kríž v roku 2012 udelil

- za 10 bezplatných odberov krvi bronzovú plaketu Barbore Dudášovej, Tomášovi Dubovcovi, Ing. Márii Prekopovej, Šimonovi Pivkovi, Jánovi Skupeňovi,

- za 20 bezplatných odberov krvi striebornú plaketu Jurajovi Ďunďovi a Ľubošovi Loncovi a

- za 40 bezplatných odberov krvi striebornú plaketu Petrovi Chupáňovi, Jánovi Lubuškymu a Stanislavovi Verešovi.

Dňa 20. 03. 2013 ocenil starosta obce nezištnosť týchto našich spoluobčanov na večernom posedení odovzdaním malého darčeka.

Foto z posedenia tu

Príspevok dodala: Ivana Gierová