Folklórny festival "Kubánkov sen"

  Dňa 21. augusta 2010 sa v kultúrnom dome konal prvý ročník folklórneho festivalu pod názvom

Kubánkov sen. Festival sa uskutočnil na počesť nášho rodáka Juraja Kubánku, známeho

choreografa ľudového tanca, dlhoročného umeleckého vedúceho folklórneho súboru SĽUK.

Vypredaná sála kultúrneho domu nadšene tlieskala takmer stovke účinkujúcim

folkloristom, ktorí divákom pripravili nevšedný zážitok. Do Turia prišli ukázať svoje

tanečné a spevácke umenie FS Rozsutec zo Žiliny, OZ Kubánkov sen z Bratislavy, FS Kráľova

hoľa z Pohorelej, FS Javorníček z Hvozdnice, gajdoš a fujarista Ľubomír Párička z Martina a

fujarové trio z FS Kokavan z Kokavy nad Rimavicou. K výbornej nálade prispeli i domáci

účinkujúci a to spevácka skupina Turianka, ľudová hudba Janka Chovana , Miška Turská

ako aj moderátor festivalu Ing. Juraj Dubovec.

Po skončení oficiálneho programu si všetci prítomní, diváci i účinkujúci spoločne zaspievali

známu pesničku Na Kráľovej holi.

Celkom na záver sa pán Juraj Kubánka srdečne poďakoval všetkým rodákom za krásny

darček, ktorý dostal v podobe folklórneho festivalu a ako on povedal, týmto dňom sa stal

plnohodnotným „Turanom“.

Toto úspešné podujatie vzniklo i vďaka finančnej pomoci nasledovných sponzorov:

Alena KASÁKOVÁ – Gastroalka

Anastázia POHANČENÍKOVÁ – stravovacie služby

Andrea SKUPEŇOVÁ – vináreň Michaela

Dozorný výbor COOP Jednota SD Turie

Dušan MAJTÁN – Madus

Igor CHUPÁŇ – lesná výroba

Ján RIBOŇ – Reman, píla Turie

Ľubomír VALÍČEK – Sezam, s.r.o.

Marek AFANAS – Akpa, výroba nábytku

Miroslav MICHALOVIČ – Rosina

Stanislava a Milan DUBOVEC - autodoprava

Poďakovanie však patrí všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom spolu podieľali na

organizácií festivalu, zvlášť pracovníkom obecného úradu Turie a starostovi obce Miroslavovi

CHOVANCOVI.

Fotogalériu z festivalu si môžete pozrieť tu.

Záznam z predstavenia, portrét Juraja Kubánku a fotogalériu na DVD si môžete zakúpiť na Obecnom úrade v cene 5€/ks.

Príspevok dodal Ing. Pavol Tandara