Deň úcty k starším

    Dňa 18. 10. 2010 pozvalo obecné zastupiteľstvo do kultúrneho domu 187 občanov našej obce starších ako 70 rokov. V úvode si každý pozvaný prevzal sladkú pozornosť a všetkých prítomných privítal starosta obce, Miroslav Chovanec. Posedenie oživil kultúrny program detí z miestnej materskej a základnej školy, folklórnej skupiny Bukovec a speváckej skupiny Turianka. V príjemnej atmosfére si pozvaní hostia podebatovali, zatancovali a zaspievali. Fotografie z tohoto podujatia nájete vo fotogalérii tu.