Deň matiek

 Stoosemdesiat mám privítal starosta v mene Obecného zastupiteľstva 8. mája 2011 v kultúrnom dome. Mamám svoje poďakovanie vyslovili kultúrnym programom deti z MŠ Turie, Centra voľného času, ZŠ Turie a mažoretky. Popoludnie spríjemnilo i vystúpenie skupiny Turianka.

Fotogaléria tu