Deň matiek 2016

Mama je mama, stále ju máš, nad tvojím spánkom vždy drží stráž.

     Mama je vždy mama, daruje ti reč, mama je vždy mama, keď všetci zmiznú preč.

     Mama je mama, stále ju máš, pár lúčnych kvietkov jej za lásku zviaž.

     Mama je vždy  mama, unesie tvoj kríž, mama je vždy mama, keď v horúčke spíš.

     Tisíc klietok plných holubov odnesieš za oceán, dlhú cestu poletia, až kým vrátia sa vždy presne tam, kde si ich od mamy vzal.

     Druhá májová nedeľa je príležitosťou pre všetkých, ktorí s úctou a láskou myslia na svoje mamy. Je to deň, kedy môžeme svojim mamám zaželať veľa zdravia, lásky , božieho požehnania. Je to okamih, ktorý nám umožňuje pozdvihnúť materstvo na veľmi vzácny dar, ktorým ženy, matky obdaril stvoriteľ.

     Prejav úcty ku všetkým mamám, starým i krstným mamám preukázala aj obec Turie dňa 8. 5. 2016 o 14 hodine, v sále kultúrneho domu. Pod vedením pána starostu Miroslava Chovanca , poslancov obecného zastupiteľstva i zamestnancov obecného úradu sa mamičky zúčastnili príjemného popoludnia.

     Okrem živých kvetov , darčekov i pohostenia bola pre mamy uvitá kytica básní i piesní, ktorú pripravili z lásky, za lásku.

     Po príhovore pána starostu vystúpili v kultúrnom programe  deti MŠ, deti ZŠ, Andrej Polka  i Turanské dzievočky. Všetkým účinkujúcim i učiteľom, ktorí ich pripravovali patrí veľké ďakujem. Foto tu

Článok dodala: Petra Afanasová