Deň darcov krvi

V stredu 21. marca sa na Obecnom úrade v Turí odohrala malá srdečná slávnosť odmeňovania dobrovoľných darcov krvi, ktorí boli odmenení Slovenským červeným krížom v roku 2011 plaketami prof. MUDr. J. Jánskeho.

Za uplynulý rok, naši občania Majtaník Roman, Síč Juraj a Mgr. Vereš Rastislav získali strieborné Jánskeho plakety,  Jarina Ján a Ing. Turský Miroslav bronzové.  Udelenie strieborných plakiet bolo za 20 bezplatných odberov krvi a udelenie bronzových plakiet za 10 bezplatných odberov.

Starosta obce Miroslav Chovanec sa prítomným bezpríspevkovým darcom krvi úprimne poďakoval za ich nezištnú činnosť a každému odmenenému podaroval  i cenný dar v mene všetkých spoluobčanov našej obce.  Za neprítomného pána Vereša si dar a gratuláciu od starostu prevzala jeho matka.

Fotogalériu z tohto podujatia si môžete pozrieť TU!

 

Príspevok dodal: Ing. Pavol Tandara