6. FF RD

  Obec Turie zorganizovala 6. Folklórny festival Rajeckej doliny na námestí pri Kultúrnom dome v Turí 21. augusta 2016.

     Tento ročník bol takmer zmarený nepriazňou počasia, keď už cez svätú omšu, ktorú celebroval Dr. Jozef Bagin, bol taký dážď, že sa vyskytli problémy s ozvučením a uvažovalo sa o zrušení festivalu. Starosta obce Miroslav Chovanec, poďakoval dekanovi farnosti a folklórnemu súboru Podhorčan z Podhoria za svätú omšu a s hodinovým oneskorením oficiálne festival otvoril so slovami: „Tento ročník si isto všetci zapamätáme. Verím, že i v tejto nepohode si vychutnáte krásny folklór, ktorý nám priniesli nielen naši slovenskí, ale aj českí priatelia“. Podľa réžie Ing. Pavla Tandaru a za profesionálneho uvázania Petry Afanasovej vystúpila z domácich účinkujúcich Simonka Maslíková a spevácka skupina Turanské dzievočky. Rajeckú dolinu reprezentovali: Folklórna skupina Frivaldzanka a Heligonkári spod Kľaku z Rajeckej Lesnej, folklórny súbor Kamenček a Porubčan  z Kamennej Poruby, spevácka skupina Lastovienka z Čičmian a ľudová hudba Fatranská muzika z Ďurčinej, ktorí udržiavajú ľudové tradície nášho regiónu. Z blízkeho okolia v programe vystúpili folklórna spevácka skupina Závadské ženy z Lietavskej Závadky, spevácke skupiny Podhorčan z Podhoria, Lúčanka z Lietavskej Lúčky, folklórny súbor Cibuľník z Lietavskej Svinnej – Babkova, detský folklórny súbor Stavbárik Žilina a Terchovská muzika z Višňového. Hosťami festivalu bol folklórny súbor Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta, Národopisný súbor Bejatka zo Štítiny v ČR a Folklórny súbor Poľana Zvolen. Veľký záujem návštevníci aj účinkujúci prejavili o výstavku fotografií z predchádzajúcich ročníkov festivalu a fotografií rodáka a čestného občana Turia, tanečníka, choreografa a niekdajšieho umeleckého šéfa SĽUK-u – Juraja Kubánku.

     Celkovo sa predstavilo na 6. ročníku folklórneho festivalu 222 účinkujúcich, čo je v histórii 2. najvyššia účasť.

     Pre účinkujúcich aj návštevníkov bolo pripravené občerstvenie.

     Poďakovanie za 6. Folklórny festival Rajeckej doliny patrí Obci Turie a menovite Ing. Pavlovi Tandarovi a kultúrnej komisii OZ Turie na čele s Alicou Kostolnou, pracovníkom obecného úradu, dobrovoľníkom a centru voľnočasových činností. Ďakujeme aj všetkým návštevníkom, ktorých neodradilo ani mimoriadne nepriaznivé počasie.

     Podujatie organizovala a financovala Obec Turie, ktorá je súčasťou MAS Rajecká dolina. Žilinský samosprávny kraj podporil podujatie sumou 400 eur.  Foto tu