5. Folklórny festival Rajeckej doliny

   Obec Turie zorganizovala 5. Folklórny festival Rajeckej doliny na námestí pri Kultúrnom dome v Turí 2. augusta 2015. Program podujatia zostavil a dušou festivalu bol Ing. Pavol Tandara. Po svätej omši, vystúpil starosta obce Miroslav Chovanec, poďakoval sa celebrantovi Mgr. Jozefovi Šurabovi ako aj folklórnemu súboru Podhorčan z Podhoria za krásny hudobný a spevácky doprovod a oficiálne festival otvoril. Za seba, Turanov aj návštevníkov privítal vzácneho hosťa, rodáka a čestného občana Turia, tanečníka, choreografa a niekdajšieho umeleckého šéfa SĽUK-u – Juraja Kubánku. Potom sa Petra Afanasová ujala moderátorskej funkcie. Celkovo sa predstavilo na 5. ročníku folklórneho festivalu 160 účinkujúcich: z domácich účinkujúcich deti z MŠ Turie, Simonka Maslíková, z CSS TAU Romana Zaslavová a spevácka skupina Turanské dzievočky. Rajeckú dolinu reprezentovali: súrodenci Zadňančinovci Ďurčinej, Folklórna skupina Frivaldzanka a Heligonkári spod Kľaku z Rajeckej Lesnej, folklórny súbor Kamenček a Porubčan  z Kamennej Poruby. V programe vystúpili Folklórna spevácka skupina Závadské ženy z Lietavskej Závadky, spevácke skupiny Podhorčan z Podhoria, Lúčanka z Lietavskej Lúčky, folklórny súbor Cibuľník z Lietavskej Svinnej – Babkova a folklórny súbor Deva  z Višňového. Mimoriadny divácky záujem bol i o vystúpenia hostí zo Suchej Hory, folklórnej skupiny Goral a folklórneho súboru piesní a tancov Drevár z Krásna nad Kysucou – víťaza medzinárodných súťažných festivalov.

Sprievodným podujatím boli výstavky klubu paličkovanej čipky a historických fotografií obce Turie.

Pre účinkujúcich aj návštevníkov bolo pripravené občerstvenie.

Poďakovanie za túto vydarenú akciu patrí organizačnému štábu na čele s p. Alicou Kostolnou, poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom obecného úradu a centru voľnočasových činností. Ďakujeme aj všetkým návštevníkom, ktorých účasť a spokojnosť je odmenou za vynaložené úsilie.   

foto tu