2015

K 01. 01. 2015 sú platné v obci Turie nasledovné všeobecne záväzné nariadenia:
V priebehu roka začali platiť v obci Turie nasledovné všeobecne záväzné nariadenia:
 
Od 13. 02. 2015:
14 - o trhovom mieste.pdf (217222) skončená platnosť 10. 11. 2015
Od 10. 05. 2015:
Od 11. 11. 2015: