2014

Zákazky podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní

Dom smútku, okná -vyzva.pdf (112417)

 

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 99 Zákona o verejnom obstarávaní za 1. štvrťrok 2014

Číslo

zákazky

Dátum zverejnenia výzvy

Predmet zákazky

Dátum

zadania

zákazky

Hodnota zákazky

v eur s DPH

1/2014

10.02.2014

Okná a dvere na rekonštrukciu sociálneho zariadenia v Dome smútku v Turí

 

20.02.2014

1 304,18