2013

Zákazky podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní

Projektova dokumentacia-vyzva.pdf (95947)

Traktorova vlecka-vyzva.pdf (90759)

Interaktivna tabula-vyzva.pdf (100718)

Dom smútku, materiál -vyzva.pdf (99649)

 

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 99 Zákona o verejnom obstarávaní za 4. štvrťrok 2013

Číslo

zákazky

Dátum zverejnenia výzvy

Predmet zákazky

Dátum

zadania

zákazky

Hodnota zákazky

v eur

1/2013

08.11.2013

Traktorová vlečka

 

19.11.2013

2 000,00

2/2013

08.11.2013

Projektová dokumentácia na stavbu "Rekonštrukcia prístupovej cesty Turie-Čistiny"

31.01.2014

1 152,00

3/2013

20.12.2013

Interaktívna tabuľa pre MŠ

30.12.2013

1 981,00

4/2013

20.12.2013

Stavebný materiál na rekonštrukciu sociálneho zariadenia v Dome smútku v Turí

23.01.2014

1 265,46