2013 4. - 6.

Názov zmluvy
 

P. č.

zmluvy

Dodávateľ

odberateľ

IČO

Predmet fakturácie

Hodnota 

predmetu

v EUR

Dátum uzavretia

zverejnenia

skončenia

Súbor

na stiahnutie

O nájme nebytových

priestorov

16

2013

Dana Štafenová

Turie 141

43070779 Nájom a energie

243/Q

+ energie

28.03.13

31.03.13

02.04.13

201316 - NZ NP D.Stafenová.pdf (149683)
 

O nájme nebytových

priestorov

17

2013

Dušan Majtán- MADUS

Turie

17918740 Nájom a energie

243/Q

+energie


03.04.13

03.04.13

31.12.13

201317 - NZ NP MADUS.pdf (149099)
Kúpna zmluva

19

2013

Juraj Daniš

Turie 212

 

Predaj obecných

pozemkov

775,00

15.04.13

21.04.13

 

201319 - KZ P J. Daniš.pdf (130815)
Zmluva o zrušení

20

2013

Róbert Kasák

Turie 373

 

Vecné bremeno, predkup.právo

pre Obec Turie

-

18.04.13

19.04.13

201320 - ZoZVB R.Kasak1.jpg (348551)
201320 - ZoZVB R.Kasak2.jpg (298476)
Zmluva

21

2013

RVC

Senica

36259560 Audítorské služby

1070,00

+DPH

17.04.13

26.04.13

201321 - ZoAS RVC Senica.pdf (138618)
Dohoda 

22

2013

ROB

Turie

 

30233224

Poskytnutie

dotácie

1 000,00

30.04.13

30.04.13

31.12.13

201322 - DoPD ROB.pdf (132842)
Zmluva o spolupráci

24

2013

Datatrade

Zlaté Moravce

35960132 Webstránka

52 €

ročne

07.05.13

08.05.13

neurčito

201324 - ZoS Datatrade.pdf (355987)
Kúpna zmluva

26

2013

Mgr. Katarína

Beniačová

Turie 276

  Predaj pozemku 437/8 39 €

05.06.13

05.06.13

201326 - KZ P Beniacova.pdf (131710)
Dohoda

27

2013

Nereus, s.sr.o

Žilina

36415138 Zaistenie plaveckej výučby žiakov 425 €

04.05.13

16.06.13

24.06.13

201327 - DoS Nereus.pdf (320444)
Mandátna zmluva

28

2013

Peter

Janek

Placová

Teplička n/V

41924151 Vývoz VKK

70 EUR/

1 kontaj

19.06.13

19.06.13

201328 - MZ Janek VKK.pdf (84665)