2018 1 - 3

zmluvy

P. č.

zmluvy

Dodávateľ

odberateľ

IČO

Predmet fakturácie

Hodnota 

predmetu

v EUR

Dát.uzavretia

zverejnenia

skončenia

Súbor

na stiahnutie

Zmluva 3
2018
VladimírŠus tek-OVOCIT Višňové 35121980 Nájom nebytových priestorov 1014,40
ročne
20.12.17
21.12.17
31.12.18
20180 NZ - Ovocit.pdf (409725)
Zmluva 4
2018
EuroDotácie
Žilina, Na Šef1280/8
36438766 Poskyt.
služieb
ex.manaž
viď v zmluve 13.02.18
19.02.18
201804 Eurodot_ex_man.pdf (756492)
Kúpna zmluva 5
2018
VARES s.r.o
Chalupkova25
Ban.Bystrica
31635709 Predaj
TKR
7 500,00 16.0318
16.03.18
201805 KZ_TKR.pdf (442562)
Zmluva 6
2018
VARES s.r.o
Chalupkova25
Ban.Bystrica
31635709 Nájom nebyt.pr
TKR
92/rok 16.0318
16.03.18
neurčito
201806 NZ_TKR.pdf (643209)