2017 1-3

Názov

zmluvy

P. č.

zmluvy

Dodávateľ

odberateľ

IČO

Predmet fakturácie

Hodnota 

predmetu

v EUR

Dát.uzavretia

zverejnenia

skončenia

Súbor

na stiahnutie

Zmluva 3
2017
Vladimír Šustek
Višňové 7
35121980 Nájom nebyt.
priestorov
994,64 29.12.16
29.12.16
31.12.17
201703 NZ - Ovocit.pdf (282477)
Darovacia
zmluva
4
2017
Nadácia
sp.pre reg
Žilina
37900706 Dar
pre MŠ
Turie
1 000,00 18.01.17
27.01.17
31.12.17
201704 DZ MS -Nadacia.pdf (378003)
Zmluva 5
2017
Disig, a.s.
Záhradníc151
Bratislava
35975946 Vydanie a používanie
KSC
103,20 26.01.17
18.04.17
platnosťKSC
201705 Z_KSC_disig.pdf (2725214)
Zámenná
zmluva
6
2017
Mária Danišová
Turie 212
  Pozemky CKN4367
a 3312/3
  20.02.17
22.02.17
201706 ZZ-DanisovaMaria.pdf (147221)
Dohoda 7
2017
Daňový
úrad
Žilina
  Elektronic
doručova
nie
  22.02.17
22.02.17
201707 Do elek.kom-DU.pdf (322016)
Kúpna
zmluva
8
2017
Št.Mikula a Alena
Turie 315
  Obec.pozem
CKN1766/1
129
102,00 22.02.17
23.02.17
201708 KZ StMikula.pdf (302522)
Dohoda 9
2017
Mária Škorová
Konská 303
  Použitie súkr.CMV
na služob
cesty
  06.03.17
16.03.17
15.03.18
201709 Dohoda oCMV-Skorova.pdf (191362)
Zmluva  10
2017
SEVAK
Bôrická
Žilina
36672297 Zriadenie 
vecného 
bremena
10,00 01.03.17
08.03.17
201710 ZOVB Sevak-Web.pdf (154707)