2016 1 - 3

Názov

zmluvy

P. č.

zmluvy

Dodávateľ

odberateľ

IČO

Predmet fakturácie

Hodnota 

predmetu

v EUR

Dát.uzavretia

zverejnenia

skončenia

Súbor

na stiahnutie

Dodatok1 
k Licenč.
zmluve
1
2016
MADE sro
Lazovná 69
B.Bystrica
36041688 Systémová
podpora PC
progr.URBIS
900 15.04.15
20.04.15
 
201601 - Dod.LZ MADE.pdf (141740)
Poistná 
zmluva
3
2016
Allianz
Slov.pois.
Žilina
00151700 Poistenie
opatrovateľskej
služby
108
ročne
09.11.15
20.11.15
201603 OS Allienz.pdf (248825)201603 OS Allianz 2.pdf (693850)201603 OS Allianz 3.jpg (823538)
Dodatok6
k zmluve
uskl.odp
4
2016
SORR
združenie
Rajec
31930387 Uloženie a
zneškodnenie
odpadu
41.84
za t
07.12.15
07.12.15
Dodatok.pdf (186221)
Zmluva 7
2016
Vladimír Šustek
Višňové
35121980 Nájom nebytových
priestorov
994,64
ročne
22.12.15
22.12.15
20167 NZ - Ovocit.pdf (281440)
Kúpna zmluva 8
2016
SSE-Distri
búcia
Žilina
 
36442151 Predaj obec.
pozemkov
455,00 15.01.16
19.01.16
201608 KZ obec.pozem.SSE.pdf (222429)
Poistná
zmluva
9
2016
Komunálna
poisťovňa
Bratislava
31595545 Poistenie
námestia
1 136,08 01.02.16
01.02.16
30.11.17
201609 PZ nam Kom.p.pdf (737833)
Zmluva 10
2016
DPO SR
Kutuzovova
Bratislava
00177474 Dotácia DPO
pre DHZ 
Turie
700,00 19.02.16
24.02.16
10.09.16
201610 ZoPDot DPOSR.pdf (1433048)
Zmluva o
uzavrtí
bud.zml.
12
2016
SZUŠ
Lietavská
Lúčka
42433975 Zriadenie elokovaného
pracoviska
5eur/
žiak/
šk.rok
08.03.16
15.03.16
31.08.16
201612 ZoBZ SZUS.pdf (852126)
Zmluva o
uzavrtí
bud.zml.
13
2016
NATUR-
PACK
Bratislava
35979798 Zabezpečenie
združ. systému
nakl.s odpadmi
  15.03.16
16.03.16
30.06.16
201613 NATUR-PACK-odpady.pdf (442684)
Zmluva
o
spolupráci
14
2016
Nadácia
Spoločne
pre reg.Ža
37900706 2% z daní   31.03.16
01.04.16
01.04.17
201614 ZoS 2- Nadacia sp.pre region.pdf (928743)