2015 1-3

Názov

zmluvy

P. č.

zmluvy

Dodávateľ

odberateľ

IČO

Predmet fakturácie

Hodnota 

predmetu

v EUR

Dát.uzavretia

zverejnenia

skončenia

Súbor

na stiahnutie

Zmluva
o nájme

1
2015

SSE-Distribúcia
a.s.Žilina

36442151

Nájom
podperných 
bodov

100,10
za rok

26.11.14
31.12.14
01.01.15

201501 - ZoN PB SSE-D1.jpg (331,4 kB)
201501 - ZoN PB SSE-D2.jpg (617,2 kB)
201501 - ZoN PB SSE-D3.jpg (671,9 kB)
201501 - ZoN PB SSE-D4.jpg (233,5 kB)

Dohoda
o spolu
práci

2
2015

Obec
Belá

00321168

Dohoda o 
spolupráci
škol.úrad

- - -

17.12.14
31.12.14
01.01.15

201502 - DoS obec Bela1.jpg (230,5 kB)
201502 - DoS obec Bela2.jpg (373,2 kB)
201502 - DoS obec Bela3.jpg (349,3 kB)

Zmluva

3
2015

D.Majtán
Madus
Turie

17918740

Nájom nebytových priestorov

247,86
za
štvrťrok

31.12.14
31.12.14
01.01.15
31.12.15

201503 - NZ NP MADUS .pdf (218,2 kB)

Zmluva

4
2015

Vl.Šustek
Višňové

35121980

Nájom nebytových priestorov

243,78
za
štvrťrok

31.12.14
31.12.14
01.01.15
31.12.15

201504 - NZ NP Ovocit.pdf (400,5 kB)

Poistná
zmluva

7
2015

Komunálna
poisťovňa
Bratislava

31595545

Úraz.poisten
poberateľov
dávky HN

26,00

28.01.15
01.02.15
30.06.15

201507 - PZ KP2.jpg (749,7 kB)
201507 - PZ KP1.jpg (511,4 kB)

Zmluva

9
2015

BROS Computing. s.r.o.
Zádub,Žilina

36734390

odborná a technologická pomoc

66
za rok

02.02.15
02.02.15
03.02.15

201509 - DoP Bros1.jpg (596 kB)
201509 - DoP Bros2.jpg (1,1 MB)
201509 - DoP Bros3.jpg (414,8 kB)

Zmluva 10
2015
Nadácia
spoločne
pre region
37900706
spolupráci
2 %
  25.02.15
07.03.15
201510 - NadaciaSzR.pdf (379246)