2014 07.-09.

Názov

zmluvy

P. č.

zmluvy

Dodávateľ

odberateľ

IČO

Predmet fakturácie

Hodnota 

pred-metu

v EUR

Dátum uzavretia

zverejneni

skončenia

Súbor

na stiahnutie

Zmluva 23
2014
A.Husáriková
Kaderníctvo
45376654 Nájom nebyt.
priestorov
166 €/
1/4-rok
13.06.14
30.06.14
30.06.15
201423 - NZ NP kadernictvo.pdf (220381)
Dodatok 
č. 1 k
zmluve
 
24
2014
Biofarma
Pažite 56
Žilina
36845264 Nájom pozemkov
na poľnohospod
účely
- 07.07.14
07.07.14
201424 - NZ PP Biofarma -dodatok.pdf (362058)
Zmluva 26
2014
Tomáš Majer
 
  O zriadení
vecného
bremena
- 16.07.14
16.07.14
201426 - ZoVB T.Majer.pdf (135947)
Kúpna
zmluva
27
2014
Ján Capko   Futbalové 
bránky
250,00 17.07.14
17.07.14
 
201427 - KZ Capko - branky.pdf (141119)
Darovacia
zmluva
28
2014
DHZ Turie   Dar na kúpu
čerpadla
225,50 26.05.14
23.07.14
201428 - DZ DHZ.pdf (266779)
Zmluva o
budúcej
zmluve
29
2014
Biofarma
Pažite 56
Žilina
36845264 O zriadení 
vecného 
bremena
  18.07.14
23.07.14
201429 ZoBZ Biofarma1.jpg (319556)201429 ZoBZ Biofarma2.jpg (421444)201429 ZoBZ Biofarma3.jpg (418987)201429 ZoBZ Biofarma4.jpg (220724)
Zmluva 30
2014
SlovakTeleko
Bajkalská 28
Bratislava
35763469 O poskytovaní
verej.služieb
  11.07.14
23.07.14
201430 ZoPVS Telecom 1.jpg (627430)201430 ZoPVS Telecom 2.jpg (916131)201430 ZoPVS Telecom 3.jpg (328891)
Zmluva
o bud.
zmluve
31
2014
Stredosl.en
Distribúcia
 
36442151 o zriadení
vecného bremena
- - - 16.07.14
29.07.14
201431 ZoBZoVB SSE1.jpg (555371)201431 ZoBZoVB SSE2.jpg (212186)

Zmluva

 

32

2014

ZŠ s MŠ

Hôrky 200

Žilina

37814508

Poskytovanie

stravy

1,19

za porciu

26.05.14

03.08.14

 

201432 - ZoS ZS Horky.pdf (321335)
Kúpna 
zmluva
33
2014
SlavomírManga
Bagarova 7, Bratislava
  Predaj 
obec.
pozemku
38,00 24.07.14
15.08.14
16.08.14
201433 - KZ P S. Manga.pdf (147084)
Kúpna
zmluva
34
2014
ElenaChupáňová
Bajzova 3120/30
Žilina
  Predaj
obec.
pozemku
11,00 18.08.14
19.08.14
21.08.14
201434 - KZ P E.Chupanova.pdf (225463)
Zmluva 

dielo
35
2014
Saroute, s.r.o
Považská
Bystrica
31606458 Výmena
okien
a zateplenie
KD
45918,15 25.08.14
25.08.14
20.10.14
201435 - ZoD Saroute.pdf (388925)
Zmluva
o účasti
na projek
36
2014
MPC
Bratislava
00164348 Vzdelávanie
zamest-
nancov
- - - 30.06.14
28.08.14
ukonč.proj
201436 - ZoU MPC.pdf (882933)201436 - ZoU MPC priloha.pdf (978121)
Zmluva o
poskyt.
služieb
37
2014
Milan Smerád
Gegřice 84/9
Smržice
18834621 Poskytnutie
pozemku
na Lunapark
300 28.07.14
28.07.14
201437 - ZoD Kolotoce Semerad.pdf (130691)
Zmluva
 
38
2014
ZŠ Limbová
Žilina
37810880 Príprava
stravy
pre ZŠ a MŠ
2,55/obed
2,65/obed
02.09.14
02.09.14
30.06.15
201438 ZoD ZSLimbovaZa1.jpg (298466)201438 ZoD ZSLimbovaZa2.jpg (339494)
Zmlluva
o poskyt
služieb
39
2014
Ján Solárik
Žilina
34353411 Dovoz stravy
pre MŠ a ZŠ
180/mes 02.09.14
02.09.14
30.06.15
201439 - ZoD Solarik.pdf (136537)
Darovacia
zmluva
40
2014
Nadácia Spoločne pre
región Žilina
37900706 Sponzorstvo
- - - 11.09.14
24.09.14
31.10.14
201440 - DZ Spoloc.za reg.pdf (374117)
Zmluva
o zabez.
akcie
41
2014
Clublife, s.r.o.
Bratislavská 415
010 01  Žilina
44782845 Zabezpečenie
akcie Michal.
hody
1 400 eur 26.09.14
26.09..14
29.09.14
201441 - ZoD Clublife.pdf (207701)
Zmluva
o nájme
42
2014
SIXX, s.r.o.
Bratislavská 415
010 01  Žilina
47217511 Prenájom
Kult.domu
v Turí
1 euro 26.09.14
26.09..14
29.09.14
201442 - NZ KD - SIXX.pdf (130841)
Zmluva 43
2014
SSE, a.s.
Zákaz. centrum
Žilina
36403008 Združ.dodávka elektriny - TJ
počas hodov
  25.09.14
25.09.14
28.09.14
201443ZoD SSE-dod 1.jpg (827451)201443ZoD SSE-dod 2.jpg (908136)
Rámcová
zmluva
45
2014
LUNYS, s.r.o.
Poprad - Veľká
36472549 Dodávka ovocia,
zeleniny a výrob.
z nich
341/2009
520/2010
02.09.14
02.09.14
30.06.15
201445 RZ Lunys 1.jpg (344310)201445 RZ Lunys 3.jpg (234042)