2014 04. - 06.

 

Názov zmluvy

P. č.

zmluvy

Dodávateľ

odberateľ

IČO

Predmet fakturácie

Hodnota 

predmetu

v EUR

Dátum uzavretia

zverejnenia

skončenia

Súbor

na stiahnutie

Zmluva

o nájme

15

2014

Ladislav Kasák

Turie 373

 

Nájom pozemkov

na poľ. účely

63,90

ročne

23.02.14

30.04.14

 

201415 NZ PP Kasak1.jpg (426439)
201415 NZ PP Kasak2.jpg (324953)

Kúpna

zmluva

16

2014

Rudolf Mrázik

a Stanislava

Poluvsie 36

 

Predaj obecného

pozemku

42,00

24.04.14

24.04.14

201416 - KZ P Mrázik.pdf (226610)

Dodatok k

zmluve

17

2014

Slovak Telekom

Bratislava

35763469

Zmena účastníka

telefón na Obec-MŠ

- - -

24.04.14

24.04.14

201417 ZoPVS Telecom dodatok1.jpg (614083),
201417 ZoPVS Telecom dodatok2.jpg (737323)
Rámcov.
zmluva
 
18
2014
MEGAVASTE
SLOVAKIA
Pov.Bystrica
362651711 Zber a vývoz
komunálneho
odpadu
podľa
vysypan.
kontajnerov
27.05.14
31.05.14
31.05.17
201418 - RZ Megawaste SLOVAKIA-vyvoz KO.pdf (700579)
Dodatok 1
ku KZ 16
19
2014

Rudolf Mrázik

a Stanislava

 

Predaj obecného

pozemku

  12.06.14
12.06.14
201419 - KZ P Mrazik-dodatok.pdf (338967)
Zmluva 20
2014
Nereus
Žilina
36415138 Plavecký výcvik
25,00
1dieťa
19.05.14
16.06.14
201420 - D Nereus-MSplavec.pdf (393419)
Zmluva 21
2014
AQUA LIFE
Kuzmányho
B.Bystrica
43872891 Nájom pozemku 50,00
ročne
23.06.14
24.06.14
09.06.24
201421 - NZ PP AQUA LIFE.pdf (314491)
Kúpna
zmluva
22
2014
SSE-Distribú
Pri Rajčianke
Žilina
36442151 Pozemky 670,00 18.06.14
27.06.14
201422 - KZ P SSE.pdf (482455)