2013 10. - 12.

Názov zmluvy
 

P. č.

zmluvy

Dodávateľ

odberateľ

IČO

Predmet fakturácie

Hodnota 

predmetu

v EUR

Dátum uzavretia

zverejnenia

skončenia

Súbor

na stiahnutie

Zámenná zmluva

42

2013

Pavel Lonc
Turie 380
 

Zámena pozemku

CKN 3098 za 3577/1

-

22.10.2013

22.10.2013


201342 - ZZ P P.Lonc.pdf (151313)

Dohoda o poskytnutí

dotácie

45

2013

KST Turie 17066107 Poskytnutie príspevku 700,00

18.11.2013

18.11.2013

31.12.2013

201345 - DoPD KST.pdf (131134)
Kúpna zmluva

46

2013

Ing. Ján Kepič

PhD.

  Traktorová vlečka 2 000,00

19.11.2013

19.11.2013

201346 - KZ Ing.J.Kepic.pdf (99040)
Kúpna zmluva

47

2013

Terézia Chupáňová   Rákos 74,88

25.11.2013

25.11.2013

201347 - KZChupanova.pdf (95002)