2013 1. - 3.

Názov

zmluvy
 

P. č.

zmluvy

Dodávateľ

odberateľ

IČO

Predmet

fakturácie

Hodnota 

predmetu

v EUR

Dátum uzavretia

zverejnenia

skončenia

Súbor

na stiahnutie

Zmluva o nájme

1

2013

Vladimír Šustek

Ovocit, Višňové

35121980 Nájom nebyt priestorov

956 €

+energ

31.12.12

31.12.12

31.12.13

201301 - NZ NP Ovocit.pdf (325972)

Dodatok

č. 5

2

2013

Skládka odpadov

Rajeckého regiónu Združenie,Rajec

31930387

Cena za

uloženie

kom. odpadu

27,39

+20 % DPH/t

31.12.12

31.12.12

neurčito

201302 - ZoUO SORR dodatok č.5.pdf (150204)
Zmluva

3

2013

Vladimír Cviček

Turie 415

 

Odber

kŕmneho

odpadu

0,03/l

31.12.12

31.12.12

31.12.13

201303 - ZoS V.Cvicek.pdf (125024)
Kúpna zmluva

4

2013

Jaroslav Kubík a

manželka Katarína

Turie 598

 

Predaj

obecného

pozemku

28,00

10.01.13

11.01.13

201304 - KZ P J.Kubík.pdf (147739)
Zmluva

5

2013

Správa katastra

Žilina

37808095

Poskytnutie súbo

rov údajov z

AIS geodézie

0

15.01.13

15.01.13

17.01.13

201305 - ZoPS Sprava katastra Za1.jpg (398153),
201305 - ZoPS Sprava katastra Za2.jpg (564621)
Zmluva

7

2013

Telovýchov.jednota

Družstevník Turie

37804260

Nájom nebyt.

priestorov

1 eur

/rok

01.02.13

31.01.13

neurčito

201307 - NZ NP TJ1.jpg (228230)
201307 - NZ NP TJ2.jpg (322371)
201307 - NZ NP TJ3.jpg (326766),
201307 - NZ NP TJ4.jpg (302305)

Zmluva

o spolupr

8

2013

Nadácia Spoločne

pre región,

Žilina

37900706 MŠ - 2 % z daní 0

18.02.13

24.02.13

 

201308 - ZoS MNádácia SpR MS.pdf (290353)
Dohoda

9

2013

TJ Turie 37804260

Poskytnutie

dotácie

3 000

27.02.13

27.02.13

31.12.13

201309 - DoPD TJ.pdf (133146)

Dohoda

o spolupr

10

2013

Slov.vodohosp.

podnik,OZ Pie šťany Nimnica

36022047

Súhlas a podmien

čistenia toku riek

 

08.03.13

11.03.13

30.09.13

201310 - D SVP.pdf (86853)
Kúpna zmluva

11

2013

František Paur

Višňové 791

  Kúpa kancelárs. strine 150,00

21.03.13

21.03.13

201311 - KZ Paur.pdf (77111)  

Kúpna zmluva

 

12

2013

FERONA Slovakia, a. s.

Bytčická 12, Žilina

36401137

Kúpa rúr

a tyčoviny

593,60

25.03.13

26.03.13

201312 - KZ Ferona.PDF (151455)