2012 7. - 9.
 

Názov zmluvy
P. č.

zmluvy

Dodávateľ

IČO

Predmet fakturácie

Hodnota 

predmetu

v EUR

Dátum uzavretia

účinnosti

skončenia

Súbor

na stiahnutie

Nájomná zmluva

19/

2012

Obec Turie

00604060

Nájom bytu

Mgr.

Petrovová

63 €/

mes

30.06.12

01.07.12

ukonč.

PPvZŠ

201219 - NZ Byt Petrovová1.PDF (120374)201219 - NZ Byt Petrovová2.PDF (138204)

Nájomná zmluva

20/

2012

Kaderníctvo

A.Husáriková Višňové

45376654

Nájom kaderníctva

166€/

štvrťrok

30.06.12

01.07.12

30.06.13

201220 - NZ NP A.Husarikova.pdf (222678)

Poistnná zmluva

22/

2012

Komunálna poisťovňa

Bratislava

31595545

Poistenie AČ, MOS

22,75€/

rok

17.07.12

01.08.12

31.07.13

201222 - PZ MOS Kom.poist1.jpg (274018)201222 - PZ MOS Kom.poist2.jpg (613322)

Mandátna zmluva 

23/

2012 

Grantum

Mgr.Gondžár

 Žilina 

45533873 

Poradenst.k  príspev.medz spolupráca 

500€/

rok 

27.07.12 

27.07.12

neurčito

201223 - MZ M.Gondzar.pdf (227558)

Darovacia zmluva 

27/

2012 

Nadácia Spoločne región Ža 

37900706 

Obdarovanie MŠ na vzdelávanie 

391,29 

25.09.12

26.09.12

31.12.12 

201227 - DZ MS NadaciaSpR.pdf (126848)