2012 10-12

Názov zmluvy
 

P. č.

zmlúv

Dodávateľ

odberateľ

IČO

Predmet fakturácie

Hodnota 

predmetu

v EUR

Dátum uzavretia

účinnosti

skončenia

Súbor

na stiahnutie

Poistná zmuva

28

2012

Allianz

Slo.poisť.

Žilina

0015

1700

poistenie

opatrovateľskej

služby

100,00

30.09.12

01.10.12

30.09.13

201228 - PZ OS Allianz1.jpg (210168)201228 - PZ OS Allianz2.jpg (604535)201228 - PZ OS Allianz3.jpg (560113)
Zmluva o dielo

29

2012

MASTA Umelec.agentúra

Košice

3474

4789

vystúenie

Petra Staššáka

700,00

28.09.12

21.10.12

21.10.12

201229 - ZoD Masta.pdf (115861)
Kúpno-predajná zmluva

30

2012

Róbert Kollár,

DanielaKollárová Turie 332

  predaj obecného pozemku 28,00

11.10.12

12.10.12

201230 - KZ P R.Kollar a D..pdf (135061)
Zmluva o príprave a dovoze stravy

31

2012

ZŠ Hollého 66,

Žilina

3781

0821

príprava stravy deťom,zamest.

a dovoz pre MŠ

mesač.mzda

d2,24/ob

z2,65/ob

vodič

123,25

03.09.12

03.09.12

30.06.12

201231 - ZoS ZS Holleho Za.pdf (124149)

Kúpno-predajná

zmluva

32

2012

Pohančeníková Anastázia,
Turie 436
  predaj obecného pozemku 10,25

05.11.12

07.11.12

201232 - KZ P A.Pohancenikova.pdf (211596)
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verej. služieb

33

2012

Slovak Telekom

Karadžičova 10

Bratislava

3576

3469

telekomunikačné služby MŠ 9,90

08.11.12

09.11.12

201233 - ZoPVS Telekom dod1.jpg (708796)
201233 - ZoPVS Telekom dod2.jpg (307631)
 
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verej. služieb

35

2012

Slovak Telekom

Karadžičova 10

Bratislava

3576

3469

vysokorýchlostný internet OcÚ  

18.10.2012

18.10.2012

18.10.2014

201235 - ZoPVS Telekom dod1.jpg (752290),
201235 - ZoPVS Telekom dod2.jpg (325092),
201235 - ZoPVS Telekom dod3.jpg (671670),
201235 - ZoPVS Telekom dod4.jpg (727286),
201235 - ZoPVS Telekom dod5.jpg (321472)