Televízny káblový rozvod

01.03.2017 09:09

     Prevádzkovateľ TKR, firma Vares Banská Bystrica oznamuje, že od 01. 03. 2017 sa nesmú šíriť programy TV NOVA, a preto sa tento program nenachádza v programovej ponuke TKR Turie.