MAS Rajecká dolina

17.04.2018 10:01

MAS Rajecká dolina si bude vytvárať databázu odborných hodnotiteľov, na základe výzvy, ktorá bude popisovať odborné požiadavky na odborného hodnotiteľa. Výzva bude zverejnená na web stránke www.masrajecka dolina.sk v mesiaci apríl.