Aktualizácia v marci

01.03.2018 09:48

01. 03. 2018 - Úradná tabuľa

                       Samospráva - Záverečný účet

                       Zverejňovanie a sprístupňovanie - Objednávky - 2018

02. 03. 2018 - Úradná tabuľa

05. 03. 2018 - Úradná tabuľa

                        Projekty v obci

07. 03. 2018 - Zverejňovanie a sprístupňovanie - Objednávky - 2018

                                                                              Všeobecné informácie

                        Kultúra, šport, organizácie - Kultúra - Kultúrny dom - termíny obsadenia

09. 03. 2018 - Úradná tabuľa

13. 03. 2018 - Úradná tabuľa

14. 03. 2018 - Úradná tabuľa

15. 03. 2018 - Úradná tabuľa

                       Samospráva - OZ - Zasadnutia OZ - 2018

16. 03. 2018 - Úradná tabuľa

                       Zverejňovanie a sprístupňovanie - Objednávky - 2018

                                                                              Zmluvy - 2018 1.-3.