Novinky

Televízny káblový rozvod

01.03.2017 09:09
     Prevádzkovateľ TKR, firma Vares Banská Bystrica oznamuje, že od 01. 03. 2017 sa nesmú šíriť programy TV NOVA, a preto sa tento program nenachádza v programovej ponuke TKR Turie.

Terénna sociálna služba

14.02.2017 14:05
Ano.pdf (299003)

Webstránka

22.12.2016 13:25
Od 22. 12. 2016 je nová štruktúra webstránky.

Televízny káblový rozvod

19.12.2016 07:34
  Prevádzkovateľ televízneho káblového rozvodu oznamuje, že s platnosťou od 19. 12. 2016 sa mení programová skladba analógového a digitálneho televízneho vysielania. Z dôvodu technického zásahu firmy VARES na TKR je potrebné v prípade straty programov opätovne naladiť televízne prijímače. TV...

Ponuka Materského centra Lúčik

06.12.2016 14:54
Materske centrum Lucik.pdf (642415)

Nový stavebný úrad - !ZMENA!

10.04.2015 13:00
Úradné hodiny spoločného obecného úradu.   Mailová adresa: spol.ocu.visnove@gmail.com   Fyzická adresa: Framborská 253/21, 010 01 Žilina (pri poliklinike na Bratislavskej ulici)   Pracovná doba:  URADNE HODINY 1.pdf (52248)   Tel. číslo:...

MAS RAJECKÁ DOLINA

04.03.2015 15:27
  MAS Rajecká Dolina               Naša obec Turie sa stala zakladajúcim členom občianskeho združenia „Miestna akčná skupina Rajecká dolina“ (MAS RD). Veľmi jednoduchým a stručným spôsobom napísané - je to dobrovoľný zväzok...

Pripojenie na kanalizáciu

05.06.2014 14:24
Kanalizácia.jpg (334334)

Oznámenie o zápise PPÚ v k. ú. Turie

07.06.2012 10:47
     Upozorňujeme občanov, že 31. 05. 2012 bol ukončený zápis operátu Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Turie (komasácia) do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia Obvodného pozemkového úradu č. ObPÚ 2008/00718/Št/PPÚ-SV záznamom v zmylse §34 ods. j...

Intenzifikácia čistenia odpadových vôd

04.06.2012 17:41
 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina     v y z ý v a j ú     vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci stavby „Intenzifikácia ČOV v Žiline...
<< 1 | 2 | 3 >>