Úradná tabuľa

ÚRADNÁ TABUĽA

Oznámenie o strateg.dokumente Územ. plán obce (ÚPN-O) Lietavská Lúčka, návrh" zaslanie oznámenia - Okresný úrad Žilina
Vyvesené: 16. 02. 2018    Zvesené: 03. 03. 2018
 
Záverečný účet obce - Obec Turie
Vyvesené: 12. 02. 2018    Zvesené: 27. 02. 2018
 
Zmluva o nájme priestorov pre technológiu káblovej televízie- Obec Turie
Vyvesené: 12. 02. 2018    Zvesené: 27. 02. 2018
 
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj existujúcej káblovej televízie v obci Turie - Obec Turie
Vyvesené: 12. 02. 2018    Zvesené: 27. 02. 2018
 
Zámer na predaj existujúcej káblovej televízie v obci Turie a nájmu priestorov pre technológiu káblovej televízie- Obec Turie
Vyvesené: 12. 02. 2018    Zvesené: 27. 02. 2018
 
Stavebné povolenie - Materská škola Turie - Obec Turie
Vyvesené: 06. 02. 2018    Zvesené: 21. 02. 2018
 
Rozhodnutie o povoleníbanskej činnosti v dobývacom priestore Turie - Obvodný banský úrad v Prievidzi
Ban_urad20180205_09111969.pdf (577437)Rozh.__c__21-189-2018.__o_povoleni_BC_podla___Planu_ciastocnej_likvidacie_lomu_DP_Turie_pre_PK_Doprastav.pdf (661008)
Vyvesené: 05. 02. 2018    Zvesené: 20. 02. 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stavebné povolenie - Daniel Hríň - Novostavba RD, prípojky inžinierskych sietí
Vyvesené dňa 08. 03. 2017  Zvesené dňa: 23. 03. 2017