Úradná tabuľa

ÚRADNÁ TABUĽA

 
Stavebné povolenie  - Most cez potok parc.č. 1811/1 KN - Michal Bízik a Soňa
Vyvesené dňa 12. 07. 2017  Zvesené dňa: 27. 07. 2017
 
Oznámenie o začaí spoj. územ. a st. konania - Novostavba RD - Michal Bízik a Soňa
Vyvesené dňa 10. 07. 2017  Zvesené dňa: 25. 07. 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stavebné povolenie - Daniel Hríň - Novostavba RD, prípojky inžinierskych sietí
Vyvesené dňa 08. 03. 2017  Zvesené dňa: 23. 03. 2017