Úradná tabuľa

ÚRADNÁ TABUĽA

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby - Rozšírenie verejného vodovodu, kanalizácie, Turie, ul. Školská parc 1722
Vyvesené dňa 21. 09. 2017  Zvesené dňa: 11. 10. 2017
 
Rozhodnutie o stavebnom povolení - Kanalizačná prípojka - Miroslav Chovanec
Vyvesené dňa 08. 09. 2017  Zvesené dňa: 23. 09. 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stavebné povolenie - Daniel Hríň - Novostavba RD, prípojky inžinierskych sietí
Vyvesené dňa 08. 03. 2017  Zvesené dňa: 23. 03. 2017