Úradná tabuľa

ÚRADNÁ TABUĽA

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Vyvesené: 21. 11. 2017 Zvesené: 06. 12. 2017
 
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Turie - IBV ZÁHUMNIE - Michal Chupáň
Vyvesené: 21. 11. 2017 Zvesené: 06. 12. 2017
 
Stavebné povolenie SKV Žilina - Turie - Ul. Záhumnie - rekonštrukcia vodovodu a vytvorenie tlak. pásiem - SEVAK a.s., Žilina
Vyvesené: 16. 11. 2017 Zvesené: 01. 12. 2017
 
Zámer odpredaja pozemku obce - Margita Bolibruchová, rod. Lúčanová
Vyvesené: 15. 11. 2017 Zvesené: 30. 11. 2017
 
Rozhodnutie Verejná vyhláška o zamietnutí umiestnenia stavby - Verejná telekom.optic.stieť KOREX I. etapa - Mesto Žilina
Vyvesené: 13. 11. 2017 Zvesené: 28. 11. 2017
 
Informácia o začatí  vyvlastňovacieho konania - Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala - Okresný úrad Žilina
Vyvesené: 13. 11. 2017 Zvesené: 28. 11. 2017
 
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania - novostavba RD - Milan Hanus
Vyvesené: 09. 11. 2017 Zvesené: 24. 11. 2017
 
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby - časť RD 647 - Jaroslav Turský a Mária Turská
Vyvesené: 09. 11. 2017 Zvesené: 24. 11. 2017
 
Oznámenie o začatí  konania o zmene stavby pred jej dokončením- Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala - Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislava
Vyvesené: 06. 11. 2017 Zvesené: 21. 11. 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stavebné povolenie - Daniel Hríň - Novostavba RD, prípojky inžinierskych sietí
Vyvesené dňa 08. 03. 2017  Zvesené dňa: 23. 03. 2017