Dokumenty

 
2017
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 Plan kontrolnej cinnosti hlavnej kontrolorky I.polrok.pdf (129420)
 
2016
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016 Plan kontr.čin.2.polr2016.pdf (224245)