2017 7- 9

 

Názov

zmluvy

P. č.

zmluvy

Dodávateľ

odberateľ

IČO

Predmet fakturácie

Hodnota 

predmetu

v EUR

Dát.uzavretia

zverejnenia

skončenia

Súbor

na stiahnutie

Zmluva 31
2017
Adriana Husarikova
Višňové
45376654 Nájom nebytových
priestorov
166
štvrťročne
20.06.17
20.06.17
30.06.19
201729 NZ - kadernictvo.pdf (226868)
Poistná
zmluva
32
2017
Kom.
poisťovňa
Bratislava
 
31595545 Poistenie
MOS
19,50 23.06.17
24.06.17
30.06.18
2017 KP_poistenieMOS.pdf (1357198)
Zmluva
o dielo
33
2017
INCON sro
Priemyselná6
Prievidza
31415474 Okná 
dvere
FK
10883,83 13.07.17
13.07.17
11.09.17
201733a Zodielo INCON.pdf (224796)201733bObjednavka.pdf (523544)201733cVs.zmluv.podm.pdf (387090)
Zmluva 34
2017
SEVAK, a.s.
Bôri.cesta1960
Žilina
36672297 Zriadenie
vec.brem.
vod.akanal
10,00 12.07.17
17.07.17
201734aZOVB Sevak-Papucikova.pdf (543393),201734bZOVB Sevak-Papucikova.pdf (464,9 kB)
Zmluva 35
2017
F.M.Recykling
J.Psotného806/5 Trenčín
47508582 Zber papiera   18.07.17
18.07.17
201735ZRecykling-pap.zber.pdf (377116)
Zámenná
zmluva
36
2017
AnnaChovanová
Turie 375
  Pozemok 3678   21.07.17
24.07.17
201736ZZAChovanova.pdf (223344)
Kúpna
zmluva
37
2017
Anna Bellanová Turie 507   Pozemok 1277/1,1850   21.07.17
25.07.17
201737 KZABelanova.pdf (227137)
Zmluva 2017 ZS Lim bová 30,
Žilina
37810880 príprava stravy pre MŠ 2,55/
porcia
21.06.17
26.06.17
30.06.18
2017 ZstravaMS.pdf (137483)