OBECNÝ ÚRAD

OBEC TURIE
Hlavná 214
013 12 Turie

IČO: 00648060 č.
DIČ: 2020638950 041/5989313
Č. účtu: 19227432/0200

tel.: 041/5989172
č. fax.: 041/5989313
info@obecturie.eu

 

 

 

 

 

ÚRADNÉ HODINY

 

Pondelok

7,00 – 15,00 hod.

Utorok

Nestránkový deň

Streda

7,30 - 17,00 hod.

Štvrtok

7,00 - 15,00 hod.

Piatok

7,00 - 14,00 hod.