Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Zberného dvora v Rajci