Prevádzka MŠ počas vianočných prázdnin

07.12.2017 15:57

     Riaditeľka Materskej školy Turie oznamuje rodičom detí, že prevádzka MŠ Turie bude prerušená v čase vianočných prázdnin

od 27.12.2017 do 5.1.2018 so súhlasom zriaďovateľa, Obce Turie z dôvodu nízkeho záujmu. 

MŠ Turie začína prevádzku  v pondelok  8.1.2018.