Oznámenie SSE-Distribúcia

14.08.2017 13:34

     SSE - Distribúcia v rámci plánovaného odstraňovania a okliesňovania stromov v našej obci z dôvodu ohrozovania bezpečnosti alebo spoľahlivosti prevádzky energetických zariadení zasiela nasledovné upozornenie:

SSE.pdf (662671)