Ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2017 v Žilinskom kraji.