Aktualizácia

20.06.2017 09:19

20. 06. 2017 - Úradná tabuľa

                     Zverejňovanie a sprístupňovanie - Zmluvy - 2017 7 - 9

21. 06. 2017 - Zverejňovanie a sprístupňovanie - Objednávky - 2017 

                                                                       Faktúry - 2017

                                                                       Zmluvy - 2017 4 - 6

22. 06. 2017 - Zverejňovanie a sprístupňovanie - Zmluvy - 2017 4 - 6

23. 06. 2017 - Zverejňovanie a sprístupňovanie - Zmluvy - 2017 7 - 9

26. 06. 2017 - Zverejňovanie a sprístupňovanie - Zmluvy - 2017 7 - 9

                                                                       Objednávky - 2017 

27.. 06. 2017 - Profil verejného obstarávateľa - Zákazky z nízkou hodnotou

                      Zverejňovanie a sprístupňovanie - Objednávky - 2017 

                      Úradná tabuľa

28. 06. 2017 - Samospráva - OZ - Zasdnutia OZ - 2017

                     Úradná tabuľa