Aktualizácia v októbri

02.10.2017 10:07

02. 10. 2017 - Zverejňovanie a sprístupňovanie - Objednávky - 2017

03. 10. 2017 - Zverejňovanie a sprístupňovanie - Zmluvy - 2017 10-12

04. 10. 2017 - Úradná tabuľa

05. 10. 2017 - Úradná tabuľa

13. 10. 2017 - Zverejňovanie a sprístupňovanie - Objednávky - 2017

18. 10. 2017 - Zverejňovanie a sprístupňovanie - Faktúry - 2017

23. 10. 2017 - Zverejňovanie a sprístupňovanie - Zmluvy - 2017 10-12

24. 10. 2017 - Projekty v obci

25. 10. 2017 - Zverejňovanie a sprístupňovanie - Objednávky - 2017