Aktualizácia v novembri

02.11.2017 11:07

02. 11. 2017 - Zverejňovanie a sprístupňovanie - Zmluvy - 2017 10. - 12.

03. 11. 2017 - Úradná tabuľa

06. 11. 2017 - Úradná tabuľa

                       Zverejňovanie a sprístupňovanie - Objednávky 2017

08. 11. 2017 - Zverejňovanie a sprístupňovanie - Zmluvy - 2017 10. - 12.

                       Samospráva - Rozpočet obce - 2018

09. 11. 2017 - Zverejňovanie a sprístupňovanie - Objednávky 2017

                      Úradná tabuľa

13. 11. 2017 - Úradná tabuľa

15. 11. 2017 - Samospráva - Plán zasadnutí OZ 

                                              Zasadnutia OZ - 2017

                       Úradná tabuľa

16. 11. 2017 - Úradná tabuľa

21. 11. 2017 - Úradná tabuľa

                       Zverejňovanie a sprístupňovanie - Objednávky 2017

                                                                              Faktúry 2017