Aktualizácia v decembri

07.12.2017 11:20

07. 12. 2017 - Zverejňovanie a sprístupňovanie - Objednávky - 2017

                                                                               Zmluvy 2018 1 - 3

                       Úradná tabuľa

08. 12. 2017 - Obecné zastupiteľstvo - Zasadnutia OZ - 2017

11. 12 . 2017 - Úradná tabuľa

13. 12 . 2017 - Úradná tabuľa

15. 12 . 2017 - Úradná tabuľa

                        Samospráva - Hlavná kontrolórka - Dokumenty